Mijn streven is om het verhaal achter de mens in een portret weer te geven.

Kleurgebruik is bepalend voor de weergave van emotie, tegelijkertijd is de beperking van kleur van belang om rust te creëren.

De manier van schilderen wordt gekenmerkt door afwisselend gebruik van vlakken en door de vaart waarmee de verf op het doek wordt aangebracht. Zo ontstaat een dynamisch portret.

Door afwisseling in structuur accentueer ik de kracht van de emotie.